Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Tabor dzierżawiony
Jednostka
miary
Transport lotniczyTabor dzierżawiony