Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Tabor dzierżawiony
Pozycja grupowania:
Rodzaj pracy przewozowej
Jednostka
miary
Transport lotniczyTabor dzierżawionyWykonana praca przewozowa
Transport lotniczyTabor dzierżawionyCałkowita praca przewozowa - wykonana
Transport lotniczyTabor dzierżawionyCałkowita praca przewozowa - oferowana