Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Kierunek w transporcie międzynarodowym
Jednostka
miary
Transport lotniczyEksport (wywóz)
Transport lotniczyImport (przywóz)
Transport lotniczyTranzyt
Transport lotniczyPrzewozy pomiędzy obcymi krajami