Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Kierunek w transporcie międzynarodowym
Pozycja grupowania:
Rodzaj pracy przewozowej
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Jednostka
miary
Transport lotniczyEksport (wywóz)Wykonana praca przewozowaTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyImport (przywóz)Wykonana praca przewozowaTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyTranzytWykonana praca przewozowaTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyPrzewozy pomiędzy obcymi krajamiWykonana praca przewozowaTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)