Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Rodzaj pracy przewozowej
Pozycja grupowania:
Rodzaj transportu lotniczego
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Jednostka
miary
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaOgółemOgółem
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaOgółemTransport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaOgółemTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Ogółem
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - wykonanaOgółemOgółem
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - wykonanaOgółemTransport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - wykonanaOgółemTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - wykonanaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Ogółem
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - wykonanaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - wykonanaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - oferowanaOgółemOgółem
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - oferowanaOgółemTransport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - oferowanaOgółemTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - oferowanaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Ogółem
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - oferowanaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyCałkowita praca przewozowa - oferowanaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)