Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy pasażerów
Pozycja grupowania:
Tabor dzierżawiony
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Jednostka
miary
Tabor dzierżawionyTransport lotniczy