Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynik na działalności operacyjnej
Pozycja grupowania:
Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Jednostka
miary
Działalność gospodarcza
Działalność energetyczna
Wytwarzanie energii elektrycznej
Przesył energii elektrycznej
Dystrybucja energii elektrycznej
Obrót energią elektryczną
Wytwarzanie ciepła