Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inne przychody operacyjne
Pozycja grupowania:
Rodzaj działalności
Jednostka
miary
Działalność gospodarcza
Działalność energetyczna