Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Import - NTC
Pozycja grupowania:
Kierunki wymiany międzynarodowej
Jednostka
miary
Przekrój synchroniczny
Białoruś
Ukraina
Szwecja
Litwa