Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Pozycja grupowania:
Rodzaje wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostka
miary
Otrzymane przez jednostkę wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Wnioski odrzucone (odmówiono wyrażenia zgody na udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania)
Wnioski przyjęte z zastrzeżeniem (określono warunki ograniczające zakres ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego)