Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Instruktorzy sportu
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety