Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sekcje sportowe
Pozycja grupowania:
Województwa
Pozycja grupowania:
Udział we współzawodnictwie sportowym
Jednostka
miary
WojewództwaUczestniczące we współzawodnictwie sportowym
WojewództwaOgółem
PolskaUczestniczące we współzawodnictwie sportowym
PolskaOgółem