Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy w …… roku
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_10_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_10_K)
Jednostka
miary
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejSprawy przekazane do sądów
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejFunkcjonariusze wg stanowisk: podoficerskie
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejFunkcjonariusze wg stanowisk: chorążackie
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejFunkcjonariusze wg stanowisk: oficerskie
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRodzaj kary: wydalenie ze służby
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRodzaj kary: wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRodzaj kary: obniżenie stopnia
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRodzaj kary: wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRodzaj kary ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby w Służbie Więziennej
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRodzaj kary: ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRodzaj kary: nagana
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRazem w tym popełnionych pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka
Przewinienia dyscyplinarne z art.. 230 ust. 4 ustawy o Służbie WięziennejRazem
Naruszenie dyscypliny w tym inneSprawy przekazane do sądów
Naruszenie dyscypliny w tym inneFunkcjonariusze wg stanowisk: podoficerskie
Naruszenie dyscypliny w tym inneFunkcjonariusze wg stanowisk: chorążackie
Naruszenie dyscypliny w tym inneFunkcjonariusze wg stanowisk: oficerskie
Naruszenie dyscypliny w tym inneRodzaj kary: wydalenie ze służby
Naruszenie dyscypliny w tym inneRodzaj kary: wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia
Naruszenie dyscypliny w tym inneRodzaj kary: obniżenie stopnia
Naruszenie dyscypliny w tym inneRodzaj kary: wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe
Naruszenie dyscypliny w tym inneRodzaj kary ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby w Służbie Więziennej
Naruszenie dyscypliny w tym inneRodzaj kary: ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym
Naruszenie dyscypliny w tym inneRodzaj kary: nagana
Naruszenie dyscypliny w tym inneRazem w tym popełnionych pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka
Naruszenie dyscypliny w tym inneRazem
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktySprawy przekazane do sądów
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyFunkcjonariusze wg stanowisk: podoficerskie
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyFunkcjonariusze wg stanowisk: chorążackie
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyFunkcjonariusze wg stanowisk: oficerskie
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRodzaj kary: wydalenie ze służby
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRodzaj kary: wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRodzaj kary: obniżenie stopnia
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRodzaj kary: wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRodzaj kary ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby w Służbie Więziennej
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRodzaj kary: ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRodzaj kary: nagana
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRazem w tym popełnionych pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka
Naruszenie dyscypliny w tym niedozwolone kontaktyRazem
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychSprawy przekazane do sądów
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychFunkcjonariusze wg stanowisk: podoficerskie
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychFunkcjonariusze wg stanowisk: chorążackie
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychFunkcjonariusze wg stanowisk: oficerskie
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychRodzaj kary: wydalenie ze służby
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychRodzaj kary: wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychRodzaj kary: obniżenie stopnia
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychRodzaj kary: wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychRodzaj kary ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby w Służbie Więziennej
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychRodzaj kary: ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym
Naruszenie dyscypliny w tym niehumanitarne traktowanie osadzonychRodzaj kary: nagana
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia