Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonanie etatowe w …… roku
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_11_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_11_K)
Jednostka
miary
RazemW osobach: wykształcenie podstawowe i gimnazjalne
RazemW osobach: wykształcenie zawodowe
RazemW osobach: wykształcenie średnie
RazemW osobach wykształcenie wyższe zawodowe
RazemW osobach: wykształcenie wyższe magisterskie
RazemW osobach: kobiety
RazemPracownicy: w tym; na pełny etat
RazemPracownicy: pozostali
RazemPracownicy: urzędnicy państwowi
RazemFunkcjonariusze wg. Stanowisk: podoficerskie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
RazemFunkcjonariusze wg. Stanowisk: podoficerskie razem
RazemFunkcjonariusze wg. Stanowisk: chorążackie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
RazemFunkcjonariusze wg. Stanowisk: chorążackie razem
RazemFunkcjonariusze wg. Stanowisk: oficerskie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
RazemFunkcjonariusze wg. Stanowisk: oficerskie razem
RazemW przeliczeniu: wykonanie
RazemW przeliczeniu: przyznane etaty
KierownictwoW osobach: wykształcenie podstawowe i gimnazjalne
KierownictwoW osobach: wykształcenie zawodowe
KierownictwoW osobach: wykształcenie średnie
KierownictwoW osobach wykształcenie wyższe zawodowe
KierownictwoW osobach: wykształcenie wyższe magisterskie
KierownictwoW osobach: kobiety
KierownictwoPracownicy: w tym; na pełny etat
KierownictwoPracownicy: pozostali
KierownictwoPracownicy: urzędnicy państwowi
KierownictwoFunkcjonariusze wg. Stanowisk: podoficerskie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
KierownictwoFunkcjonariusze wg. Stanowisk: podoficerskie razem
KierownictwoFunkcjonariusze wg. Stanowisk: chorążackie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
KierownictwoFunkcjonariusze wg. Stanowisk: chorążackie razem
KierownictwoFunkcjonariusze wg. Stanowisk: oficerskie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
KierownictwoFunkcjonariusze wg. Stanowisk: oficerskie razem
KierownictwoW przeliczeniu: wykonanie
KierownictwoW przeliczeniu: przyznane etaty
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaW osobach: wykształcenie podstawowe i gimnazjalne
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaW osobach: wykształcenie zawodowe
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaW osobach: wykształcenie średnie
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaW osobach wykształcenie wyższe zawodowe
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaW osobach: wykształcenie wyższe magisterskie
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaW osobach: kobiety
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaPracownicy: w tym; na pełny etat
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaPracownicy: pozostali
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaPracownicy: urzędnicy państwowi
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaFunkcjonariusze wg. Stanowisk: podoficerskie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaFunkcjonariusze wg. Stanowisk: podoficerskie razem
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaFunkcjonariusze wg. Stanowisk: chorążackie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaFunkcjonariusze wg. Stanowisk: chorążackie razem
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaFunkcjonariusze wg. Stanowisk: oficerskie w tym w Oddziałach Penitencjarnych
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaFunkcjonariusze wg. Stanowisk: oficerskie razem
Kierownictwo: Dyrektor i zastępcaW przeliczeniu: wykonanie
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
29
Nastepna
Ostatnia