Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Funkcjonariusze przeniesieni w …… roku
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_5_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_5_K)
Jednostka
miary
Przybyli z innych jednostekWiek 46-50
Przybyli z innych jednostekWiek 41-45
Przybyli z innych jednostekWiek 36-40
Przybyli z innych jednostekWiek 31-35
Przybyli z innych jednostekWiek 26-30
Przybyli z innych jednostekWiek 21-25
Przybyli z innych jednostekWiek <=20
Przybyli z innych jednostekW tym (wg stanowisk) podoficerowie
Przybyli z innych jednostekW tym (wg stanowisk) chorążowie
Przybyli z innych jednostekW tym (wg stanowisk) oficerowie
Przybyli z innych jednostekW tym kobiety
Przybyli z innych jednostekRazem
Przybyli z innych jednostekStaż służby lub pracy w SW =>30
Przybyli z innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 25-29
Przybyli z innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 20-24
Przybyli z innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 15-19
Przybyli z innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 10-14
Przybyli z innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 5-9
Przybyli z innych jednostekStaż służby lub pracy w SW <5 ogółem
Przybyli z innych jednostekStaż służby lub pracy w SW <5 przygotowawcza
Przybyli z innych jednostekWykształcenie podstawowe i gimnazjalne
Przybyli z innych jednostekWykształcenie zawodowe
Przybyli z innych jednostekWykształcenie średnie
Przybyli z innych jednostekWykształcenie wyższe zawodowe
Przybyli z innych jednostekWykształcenie wyższe magisterskie
Przybyli z innych jednostekWiek =>61
Przybyli z innych jednostekWiek 56-60
Przybyli z innych jednostekWiek 51-55
Ubyli do innych jednostekWiek 46-50
Ubyli do innych jednostekWiek 41-45
Ubyli do innych jednostekWiek 36-40
Ubyli do innych jednostekWiek 31-35
Ubyli do innych jednostekWiek 26-30
Ubyli do innych jednostekWiek 21-25
Ubyli do innych jednostekWiek <=20
Ubyli do innych jednostekW tym (wg stanowisk) podoficerowie
Ubyli do innych jednostekW tym (wg stanowisk) chorążowie
Ubyli do innych jednostekW tym (wg stanowisk) oficerowie
Ubyli do innych jednostekW tym kobiety
Ubyli do innych jednostekRazem
Ubyli do innych jednostekStaż służby lub pracy w SW =>30
Ubyli do innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 25-29
Ubyli do innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 20-24
Ubyli do innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 15-19
Ubyli do innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 10-14
Ubyli do innych jednostekStaż służby lub pracy w SW 5-9
Ubyli do innych jednostekStaż służby lub pracy w SW <5 ogółem
Ubyli do innych jednostekStaż służby lub pracy w SW <5 przygotowawcza
Ubyli do innych jednostekWykształcenie podstawowe i gimnazjalne
Ubyli do innych jednostekWykształcenie zawodowe
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia