Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_7a_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_7a_K)
Jednostka
miary
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie zawodowe w SW; podoficerskie po egzaminie kwalifikującym
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie zawodowe w SW; podoficerskie ogółem
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie zawodowe w SW; chorążych
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie zawodowe w SW; oficerskie po egzaminie kwalifikującym
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie zawodowe w SW; oficerskie ogółem
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie zawodowe w SW; podoficerskie po egzaminie kwalifikującym
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie zawodowe w SW; podoficerskie ogółem
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie zawodowe w SW; chorążych
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie zawodowe w SW; oficerskie po egzaminie kwalifikującym
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie zawodowe w SW; oficerskie ogółem
Funkcjonariusze razemSzkolenie zawodowe w SW; podoficerskie po egzaminie kwalifikującym
Funkcjonariusze razemSzkolenie zawodowe w SW; podoficerskie ogółem
Funkcjonariusze razemSzkolenie zawodowe w SW; chorążych
Funkcjonariusze razemSzkolenie zawodowe w SW; oficerskie po egzaminie kwalifikującym
Funkcjonariusze razemSzkolenie zawodowe w SW; oficerskie ogółem