Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skup mleka i innych surowców mlecznych
Pozycja grupowania:
Mleko i surowce mleczne
Jednostka
miary
Surowe mleko krowie skupione z gospodarstw rolnych
Inne surowce skupione z gospodarstw rolnych ogółem
Mleko owcze
Mleko kozie
Mleko bawole
Mleko odtłuszczone i maślanka
Inne surowce skupione z gospodarstw rolnych
Import i przywóz surowców ogółem
Mleko pełne, łącznie z mlekiem surowym
Mleko pełne, łącznie z mlekiem surowym z państw członkowskich UE
Mleko odtłuszczone
Mleko odtłuszczone z państw członkowskich UE
Śmietanka
Śmietanka z państw członkowskich UE
Inne surowce
Inne surowce z państw członkowskich UE