Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawartość tłuszczu
Pozycja grupowania:
Mleko i surowce mleczne_tłuszcz
Jednostka
miary
Surowe mleko krowie skupione z gospodarstw rolnych
Mleko owcze
Mleko kozie
Mleko bawole
Mleko odtłuszczone i maślanka
Mleko pełne, łącznie z mlekiem surowym
Mleko pełne, łącznie z mlekiem surowym z państw członkowskich UE
Mleko odtłuszczone
Mleko odtłuszczone z państw członkowskich UE
Śmietanka
Śmietanka z państw członkowskich UE