Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawartość białka
Pozycja grupowania:
Mleko i surowce mleczne_białko
Jednostka
miary
Surowe mleko krowie skupione z gospodarstw rolnych
Mleko owcze
Mleko kozie
Mleko bawole
Mleko odtłuszczone i maślanka