Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy imprez
Pozycja grupowania:
Rodzaje imprez
Jednostka
miary
Odczyty/prelekcje/spotkania
Seanse filmowe
Koncerty/przedstawienia
Konkursy
Performance
Warsztaty/lekcje