Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie białka mlecznego do wytworzenia przetworów mlecznych
Pozycja grupowania:
Przetwory mleczne_białko
Jednostka
miary
Mleko pitne ogółem
Mleko surowe do spożycia
Mleko pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5%
Mleko półtłuste o zawartości tłuszczu co najmniej 1,5% i nie większej niż 1,8%
Mleko odtłuszczone o zawartości tłuszczu nie wiekszej niż 0,5%
Mleko o zawartości tłuszczu 3,2%
Mleko o zawartości tłuszczu 2,0%
Mleko o innej zawartości tłuszczu
Maślanka
Śmietana i śmietanka ogółem
Sery przetworzone (sery topione, smażone itp.)
Kazeina i kazeiniany
Serwatka ogółem
Inne przetwory mleczne
Mleko odtłuszczone i maślanka zwrócone gospodarstwom
Eksport i wewnątrzwspólnotowe wysyłki mleka i śmietanki
Eksport i wewnątrzwspólnotowe wysyłki mleka i śmietanki do państw członkowskich UE
Inne zastosowania
Inne przetwory tłuszczowe ogółem
Inne przetwory tłuszczowe - masło o obniżonej zawartości tłuszczu
Inne przetwory tłuszczowe - pozostałe
Sery ogółem
Sery z mleka krowiego
Mleko fermentowane ogółem (nie obejmuje maślanki)
Napoje na bazie mleka
Inne przetwory na bazie mleka (np.desery)
Mleko zagęszczone ogółem
Przetwory mleczne w proszku ogółem
Mleko w proszku kremowe (śmietanka w proszku)
Mleko w proszku pełne
Mleko w proszku częściowo odtłuszczone
Mleko w proszku odtłuszczone
Maślanka w proszku
Masło i inne przetwory z tłuszczu mlecznego ogółem (w ekwiwalencie masła o zawartości tłuszczu 82,00%)