Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie mleka odtłuszczonego
Pozycja grupowania:
Przetwory mleczne_mleko odtłuszczone
Jednostka
miary
Mleko pitne ogółem
Maślanka
Śmietana i śmietanka ogółem
Mleko fermentowane ogółem (nie obejmuje maślanki)
Napoje na bazie mleka
Inne przetwory na bazie mleka (np.desery)
Mleko zagęszczone ogółem
Przetwory mleczne w proszku ogółem
Mleko w proszku kremowe (śmietanka w proszku)
Mleko w proszku pełne
Kazeina i kazeiniany
Inne przetwory mleczne
Mleko odtłuszczone i maślanka zwrócone gospodarstwom
Eksport i wewnątrzwspólnotowe wysyłki mleka i śmietanki
Eksport i wewnątrzwspólnotowe wysyłki mleka i śmietanki do państw członkowskich UE
Inne zastosowania
Masło i inne przetwory z tłuszczu mlecznego ogółem (w ekwiwalencie masła o zawartości tłuszczu 82,00%)
Masło ogółem
Masło tradycyjne
Masło rekombinowane
Masło serwatkowe
Masło częściowo odwonione i odwodnione oraz olej maślany
Inne przetwory tłuszczowe ogółem
Inne przetwory tłuszczowe - masło o obniżonej zawartości tłuszczu
Inne przetwory tłuszczowe - pozostałe
Sery ogółem
Sery z mleka krowiego
Mleko w proszku częściowo odtłuszczone
Mleko w proszku odtłuszczone
Inne przetwory mleczne w proszku
Maślanka w proszku