Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ilość skupionych produktów rolnych lub leśnych
Pozycja grupowania:
źródło skupu R-10s(rodzaj gospodarstwa)
Jednostka
miary
Ogółem
w tym gospodarstwa indywidualne