Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skupione produkty rolne lub leśne z VAT
Pozycja grupowania:
źródło skupu R-10s(rodzaj gospodarstwa)
Jednostka
miary
Ogółem
w tym gospodarstwa indywidualne