Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tytuły wydawane w formie drukowanej
Pozycja grupowania:
Rodzaje wydawictw
Jednostka
miary
Katalogi
Informatory i foldery
Plakaty/afisze
Zaproszenia
Inne wydawnictwa