Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba transformatorów sieciowych OSP i OSD
Pozycja grupowania:
Rodzaje napięć transformatorów sieciowych
Jednostka
miary
Razem
750/400 - zainstalowany
750/400 - rezerwa magazynowa
400/220 - zainstalowany
400/220 - rezerwa magazynowa
400/110 - zainstalowany
400/110 - rezerwa magazynowa
220/110 - zainstalowany
220/110 - rezerwa magazynowa
110/SN - zainstalowany
110/SN - rezerwa magazynowa
SN/SN - zainstalowany
SN/SN - rezerwa magazynowa
30/nN - miasto
30/nN - wieś
30/nN - rezerwa magazynowa
20/nN - miasto
20/nN - wieś
20/nN - rezerwa magazynowa
15/nN - miasto
15/nN - wieś
15/nN - rezerwa magazynowa
poniżej 15/nN - miasto
poniżej 15/nN - wieś
poniżej 15/nN - rezerwa magazynowa