Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Środki trwałe brutto
Pozycja grupowania:
Rodzaj majątku trwałego (OSE)
Jednostka
miary
Ogółem
Grunty (własne + użytkowanie wieczyste)
Grunty (własne + użytkowanie wieczyste) - grunty własne
Budynki i lokale
Budynki i lokale - budynki przemysłowe
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - elektrownie - budowle elektrowni wodnych
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - linie energetyczne dalekiego zasięgu
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - linie rozdzielcze
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie