Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba linii (ciągów sieciowych) SN (1 kV do 30 kV)
Pozycja grupowania:
Wskaźnik maksymalnego wykorzystania przepustowości linii
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
do 49 %Ogółem
do 49 %Miasto
do 49 %Wieś
od 50 % do 69 %Ogółem
od 50 % do 69 %Miasto
od 50 % do 69 %Wieś
od 70 % do 89 %Ogółem
od 70 % do 89 %Miasto
od 70 % do 89 %Wieś
powyżej 90 %Ogółem
powyżej 90 %Miasto
powyżej 90 %Wieś