Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba ciągów sieciowych SN (1 kV do 30 kV)
Pozycja grupowania:
Długość ciągu sieciowego SN (magistrala + odgałęzienia)
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
poniżej 20 kmOgółem
poniżej 20 kmMiasto
poniżej 20 kmWieś
od 20 km do 49 kmOgółem
od 20 km do 49 kmMiasto
od 20 km do 49 kmWieś
od 50 km do 99 kmOgółem
od 50 km do 99 kmMiasto
od 50 km do 99 kmWieś
od 100 km do 139 kmOgółem
od 100 km do 139 kmMiasto
od 100 km do 139 kmWieś
powyżej 140 kmOgółem
powyżej 140 kmMiasto
powyżej 140 kmWieś