Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczniki energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Rodzaj licznika energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
Liczniki razemOgółem
Liczniki razemMiasto
Liczniki razemWieś
Liczniki - WNOgółem
Liczniki - WNMiasto
Liczniki - WNWieś
Liczniki - SNOgółem
Liczniki - SNMiasto
Liczniki - SNWieś
Liczniki - nNOgółem
Liczniki - nNMiasto
Liczniki - nNWieś
Liczniki zdalnego odczytu razemOgółem
Liczniki zdalnego odczytu razemMiasto
Liczniki zdalnego odczytu razemWieś
Liczniki zdalnego odczytu - WNOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - WNMiasto
Liczniki zdalnego odczytu - WNWieś
Liczniki zdalnego odczytu - SNOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - SNMiasto
Liczniki zdalnego odczytu - SNWieś
Liczniki zdalnego odczytu - nNOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - nNMiasto
Liczniki zdalnego odczytu - nNWieś
Liczniki zdalnego odczytu - nN - w tym odbiorcy końcowi zasilani z sieci nN o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie większym niż 63A niebędący gospodarstwem domowymOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - nN - w tym odbiorcy końcowi zasilani z sieci nN o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie większym niż 63A niebędący gospodarstwem domowymMiasto
Liczniki zdalnego odczytu - nN - w tym odbiorcy końcowi zasilani z sieci nN o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie większym niż 63A niebędący gospodarstwem domowymWieś
Liczniki zdalnego odczytu - u odbiorców pobierających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb bytowychOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - u odbiorców pobierających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb bytowychMiasto
Liczniki zdalnego odczytu - u odbiorców pobierających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb bytowychWieś
Liczniki bilansujące przystosowane do zdalnego odczytu - stacje SN/nNOgółem
Liczniki bilansujące przystosowane do zdalnego odczytu - stacje SN/nNMiasto
Liczniki bilansujące przystosowane do zdalnego odczytu - stacje SN/nNWieś