Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba obwodów linii nN
Pozycja grupowania:
Długość obwodów linii nN
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemMiasto
OgółemWieś
do 500 mOgółem
do 500 mMiasto
do 500 mWieś
od 500 m do 1000 mOgółem
od 500 m do 1000 mMiasto
od 500 m do 1000 mWieś
powyżej 1000 mOgółem
powyżej 1000 mMiasto
powyżej 1000 mWieś