Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Informacje grupowe
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
Ogółemwyższe
Ogółempolicealne i średnie zawodowe/branżowe
Ogółemśrednie ogólnokształcące
Ogółemzasadnicze zawodowe/branżowe
Ogółemgimnazjalne i poniżej
Kobietywyższe
Kobietypolicealne i średnie zawodowe/branżowe
Kobietyśrednie ogólnokształcące
Kobietyzasadnicze zawodowe/branżowe
Kobietygimnazjalne i poniżej