Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niezarejestrowani jako bezrobotni ani poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Zasiłek transferowy
Jednostka
miary
OgółemPolacy z prawem do zasiłku transferowego
OgółemPolacy bez prawa do zasiłku transferowego
KobietyPolacy z prawem do zasiłku transferowego
KobietyPolacy bez prawa do zasiłku transferowego