Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
staż
Jednostka
miary
Ogółemdo 1 roku
Ogółem1-5
Ogółem5-10
Ogółem10-20
Ogółem20 lat i więcej
Ogółembez stażu
Kobietydo 1 roku
Kobiety1-5
Kobiety5-10
Kobiety10-20
Kobiety20 lat i więcej
Kobietybez stażu