Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Porady indywidualne
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Bezrobotni, poszukujący pracy i inni
Jednostka
miary
Ogółemposzukujący pracy
Ogółembezrobotni
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowego
OgółemInni
Kobietyposzukujący pracy
Kobietybezrobotni
KobietyOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowego
KobietyInni