Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Bezrobotni, poszukujący pracy i inni
Pozycja grupowania:
wybrane grupy bezrobotnych
Jednostka
miary
Ogółemposzukujący pracyBezrobotni do 30 roku życia
Ogółemposzukujący pracyw tym do 25 roku życia
Ogółemposzukujący pracyBezrobotni powyżej 50 roku życia
Ogółemposzukujący pracyw tym powyżej 60 roku życia
Ogółemposzukujący pracyBezrobotni do 6 miesięcy
Ogółemposzukujący pracyBezrobotni od 6 do 12 miesięcy
Ogółemposzukujący pracyBezrobotni powyżej 12 miesięcy
Ogółemposzukujący pracyDługotrwale bezrobotni
Ogółemposzukujący pracyNiepełnosprawni
Ogółemposzukujący pracyZamieszkali na wsi
Ogółemposzukujący pracyCudzoziemcy
Ogółemposzukujący pracybezrobotni
Ogółemposzukujący pracyOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowego
OgółembezrobotniBezrobotni do 30 roku życia
Ogółembezrobotniw tym do 25 roku życia
OgółembezrobotniBezrobotni powyżej 50 roku życia
Ogółembezrobotniw tym powyżej 60 roku życia
OgółembezrobotniBezrobotni do 6 miesięcy
OgółembezrobotniBezrobotni od 6 do 12 miesięcy
OgółembezrobotniBezrobotni powyżej 12 miesięcy
OgółembezrobotniDługotrwale bezrobotni
OgółembezrobotniNiepełnosprawni
OgółembezrobotniZamieszkali na wsi
OgółembezrobotniCudzoziemcy
Ogółembezrobotnibezrobotni
OgółembezrobotniOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowego
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoBezrobotni do 30 roku życia
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegow tym do 25 roku życia
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoBezrobotni powyżej 50 roku życia
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegow tym powyżej 60 roku życia
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoBezrobotni do 6 miesięcy
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoBezrobotni od 6 do 12 miesięcy
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoBezrobotni powyżej 12 miesięcy
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoDługotrwale bezrobotni
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoNiepełnosprawni
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoZamieszkali na wsi
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoCudzoziemcy
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegobezrobotni
OgółemOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowegoOgółem uczestnicy poradnictwa zawodowego
OgółemInniBezrobotni do 30 roku życia
OgółemInniw tym do 25 roku życia
OgółemInniBezrobotni powyżej 50 roku życia
OgółemInniw tym powyżej 60 roku życia
OgółemInniBezrobotni do 6 miesięcy
OgółemInniBezrobotni od 6 do 12 miesięcy
OgółemInniBezrobotni powyżej 12 miesięcy
OgółemInniDługotrwale bezrobotni
OgółemInniNiepełnosprawni
OgółemInniZamieszkali na wsi
OgółemInniCudzoziemcy
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia