Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozpoczęcia szkoleń
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Uczestnicy szkoleń
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółembezrobotni
Ogółemw tym niepełnosprawni
Ogółemposzukujący pracy
Ogółemw tym niepełnosprawni
Ogółemw tym pobierający rentę szkoleniową
Ogółemuczestniczący w zajęciach w centrum integracji społecznej
Ogółemuczestniczący w szkoleniach wskazanych przez zainteresowanego
Ogółemuczestniczący w szkoleniach na podstawie bonu szkoleniowego
Ogółemuczestniczący w szkoleniach na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
Ogółemuczestniczący w szkoleniach częściowo sfinansowanych z FP
Ogółempracownicy oraz osoby wykonujące inna pracę zarobkową w wieku 45+
KobietyOgółem
Kobietybezrobotni
Kobietyw tym niepełnosprawni
Kobietyposzukujący pracy
Kobietyw tym niepełnosprawni
Kobietyw tym pobierający rentę szkoleniową
Kobietyuczestniczący w zajęciach w centrum integracji społecznej
Kobietyuczestniczący w szkoleniach wskazanych przez zainteresowanego
Kobietyuczestniczący w szkoleniach na podstawie bonu szkoleniowego
Kobietyuczestniczący w szkoleniach na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
Kobietyuczestniczący w szkoleniach częściowo sfinansowanych z FP
Kobietypracownicy oraz osoby wykonujące inna pracę zarobkową w wieku 45+