Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie kosztów egzaminów, licencji
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Finansowanie kosztów egzaminu, licencji
Jednostka
miary
OgółemOsoby, którym sfinansowano koszty egzaminu, uzyskania licencji
KobietyOsoby, którym sfinansowano koszty egzaminu, uzyskania licencji