Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Bezrobotni którzy rozpoczęli naukę
Jednostka
miary
OgółemBezrobotni, którzy rozpoczęli naukę
KobietyBezrobotni, którzy rozpoczęli naukę