Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przygotowanie zawodowe dorosłych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych
Pozycja grupowania:
Rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych
Jednostka
miary
OgółemOgółem uczestnicyrozpoczęły program
Ogółempraktyczna nauka zawodurozpoczęły program
Ogółemprzyuczenie do pracyrozpoczęły program
KobietyOgółem uczestnicyrozpoczęły program
Kobietypraktyczna nauka zawodurozpoczęły program
Kobietyprzyuczenie do pracyrozpoczęły program