Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Pracownicy objęci wsparciem KFS
Jednostka
miary
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFS
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFS