Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Pracownicy objęci wsparciem KFS
Pozycja grupowania:
grupy wiekowe
Jednostka
miary
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFS18-24 lata
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFS25-34 lata
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFS35-44 lata
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFS45 i więcej lat
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFS18-24 lata
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFS25-34 lata
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFS35-44 lata
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFS45 i więcej lat