Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Pracownicy objęci wsparciem KFS
Pozycja grupowania:
Rodzaje wsparcia
Jednostka
miary
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFSObjęci wsparciem KFS ogółem
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFSkursy
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFSstudia podyplomowe
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFSegzaminy
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFSbadania lekarskie i/lub psychologiczne
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFSubezpieczenie NNW
OgółemPracownicy objęci wsparciem KFSwykonujący pracę w szczególnych warunkach oraz pracę o szczególnym charakterze
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFSObjęci wsparciem KFS ogółem
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFSkursy
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFSstudia podyplomowe
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFSegzaminy
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFSbadania lekarskie i/lub psychologiczne
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFSubezpieczenie NNW
KobietyPracownicy objęci wsparciem KFSwykonujący pracę w szczególnych warunkach oraz pracę o szczególnym charakterze