Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
wyższeOgółem
wyższeKobiety
policealne i średnie zawodowe/branżoweOgółem
policealne i średnie zawodowe/branżoweKobiety
średnie ogólnokształcąceOgółem
średnie ogólnokształcąceKobiety
zasadnicze zawodowe/branżoweOgółem
zasadnicze zawodowe/branżoweKobiety
gimnazjalne i poniżejOgółem
gimnazjalne i poniżejKobiety