Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
Pozycja grupowania:
liczba grup ogółem
Jednostka
miary
Ogółem uczestnicy poradnictwa zawodowego