Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Porady grupowe
Pozycja grupowania:
liczba grup ogółem
Jednostka
miary
Ogółem uczestnicy poradnictwa zawodowego