Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kształcenie ustawiczne ze środków KFS
Pozycja grupowania:
Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Pozycja grupowania:
Pracodawcy, którzy złożyli wniosek, otrzymali środki z KFS, w tym na badanie potrzeb szkoleniowych
Jednostka
miary
od 1 do 9 osóbPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
od 1 do 9 osóbPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
od 1 do 9 osóbw tym na badanie potrzeb szkoleniowych
od 10 do 49 osóbPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
od 10 do 49 osóbPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
od 10 do 49 osóbw tym na badanie potrzeb szkoleniowych
od 50 do 249 osóbPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
od 50 do 249 osóbPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
od 50 do 249 osóbw tym na badanie potrzeb szkoleniowych
250 i więcej osóbPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
250 i więcej osóbPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
250 i więcej osóbw tym na badanie potrzeb szkoleniowych