Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wspieranie rozwoju zawodowego wnioski i zgłoszenia
Pozycja grupowania:
Przedsiębiorcy i pracodawcy
Pozycja grupowania:
Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Pozycja grupowania:
Sektor prywatny
Jednostka
miary
Ogółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 1 do 9 osóbW sektorze prywatnym
Ogółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 10 do 49 osóbW sektorze prywatnym
Ogółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 50 do 249 osóbW sektorze prywatnym
Ogółem pracodawcy i przedsiębiorcy250 i więcej osóbW sektorze prywatnym
przedsiębiorcy nie będący pracodawcamiod 1 do 9 osóbW sektorze prywatnym
przedsiębiorcy nie będący pracodawcamiod 10 do 49 osóbW sektorze prywatnym
przedsiębiorcy nie będący pracodawcamiod 50 do 249 osóbW sektorze prywatnym
przedsiębiorcy nie będący pracodawcami250 i więcej osóbW sektorze prywatnym
pracodawcyod 1 do 9 osóbW sektorze prywatnym
pracodawcyod 10 do 49 osóbW sektorze prywatnym
pracodawcyod 50 do 249 osóbW sektorze prywatnym
pracodawcy250 i więcej osóbW sektorze prywatnym