Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pomoc w doborze kandydatów do pracy
Pozycja grupowania:
Sektor prywatny
Pozycja grupowania:
Przedsiębiorcy i pracodawcy
Pozycja grupowania:
Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Jednostka
miary
W sektorze prywatnymOgółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 1 do 9 osób
W sektorze prywatnymOgółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 10 do 49 osób
W sektorze prywatnymOgółem pracodawcy i przedsiębiorcyod 50 do 249 osób
W sektorze prywatnymOgółem pracodawcy i przedsiębiorcy250 i więcej osób
W sektorze prywatnymprzedsiębiorcy nie będący pracodawcamiod 1 do 9 osób
W sektorze prywatnymprzedsiębiorcy nie będący pracodawcamiod 10 do 49 osób
W sektorze prywatnymprzedsiębiorcy nie będący pracodawcamiod 50 do 249 osób
W sektorze prywatnymprzedsiębiorcy nie będący pracodawcami250 i więcej osób
W sektorze prywatnympracodawcyod 1 do 9 osób
W sektorze prywatnympracodawcyod 10 do 49 osób
W sektorze prywatnympracodawcyod 50 do 249 osób
W sektorze prywatnympracodawcy250 i więcej osób