Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kształcenie ustawiczne ze środków KFS
Pozycja grupowania:
Sekcje PKD - wszystkie
Pozycja grupowania:
Działalność niezidentyfikowana
Pozycja grupowania:
Pracodawcy, którzy złożyli wniosek i otrzymali środki z KFS
Jednostka
miary
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWODziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWODziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
BUDOWNICTWODziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
BUDOWNICTWODziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMIDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMIDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
INFORMACJA I KOMUNIKACJADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
INFORMACJA I KOMUNIKACJADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
EDUKACJADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
EDUKACJADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBYDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBYDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy otrzymali środki z KFS
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNEDziałalność niezidentyfikowanaPracodawcy (podmioty), którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS